Làm cách nào để lên kế hoạch và xây dựng nền tảng cộng tác hiệu...
Bất cứ doanh nghiệp nào cũng mong muốn tối đa hóa hiệu suất hoạt động,...
Trong vòng 50 năm qua, công nghệ số đã trở thành một nhân tố quan...
Ngành bán lẻ có thể được coi như là một ví dụ đáng chú ý...
Thành lập năm 1978, với hơn 30 năm hoạt động, Retail Pro hỗ trợ cho...
Là một người hoạt động trong ngành khách sạn, bạn biết rằng thật khó để...
Hiện nay, ngành công nghiệp nhà hàng khách sạn nói chung và doanh nghiệp khách...
The Internet of Things (IoT) is drastically changing long-standing retail industry practices and processes. Having...
Tableau is the next generation’s business intelligence software that brings traditional complex analytics to the...