IFRS (Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế) là kết quả sau nhiều...
CFO hiện nay làm việc trong một môi trường năng động và khắc nghiệt hơn...
Chức năng của bộ phận tài chính trong các tổ chức hiện nay đòi hỏi...
Để chọn được một giải pháp tài chính có thể đáp ứng được yêu cầu...
Trong thế giới phát triển nhanh chóng như hiện nay, các doanh nghiệp cần phải...
Lập kế hoạch và lên ngân sách cung cấp một cái nhìn sâu sắc để...
These presentations explain how to use new functionality enhancements in Infor LN 10.4 and other...