In Infor LN 10.4, the Dynamic Enterprise Modeler (DEM) has been completely redesigned using HTML5....
Infor LN training material has a completely new Invoicing 360 module that has all the...
Infor help you do things like personalizing your LN screens, uploading journal entries, uploading cash...
Báo cáo thông minh (business intelligence) và sự thành thạo trong việc lập báo cáo...
With Infor LN, you get complete support for your operational processes and can integrate those...
Hiện nay, tổng số lượng thông tin tăng gấp đôi mỗi 18 tháng. Lượng thông...
Để đạt được lợi thế cạnh tranh và kinh doanh vững mạnh, các công ty...
Thật khó để đưa ra một chiến lược kinh doanh hiệu quả.  Thực thi các...