Kết quả

Research
The state of leadership & management in Vietnam 2018 1
The state of leadership & management in Vietnam 2018

What is leadership and management? and how are vietnamese managers faring?

Tham gia khảo sát

Trở thành một phần trong việc khám phá, định hình tương lai của chúng ta

Để có thể khám phá nhiều hơn nữa, TRG đang thực hiện một loạt các cuộc khảo sát hoàn toàn tự nguyện và tất cả câu trả lời của bạn sẽ được giữ bí mật. Các cuộc khảo sát chỉ sử dụng cho mục đích thống kê và sẽ được báo cáo ở dạng tổng hợp. Hầu hết các khảo sát chỉ gồm 5 câu hỏi và diễn ra chưa đầy một phút.

Trở lại văn phòng sau Covid

Bạn cảm thấy thế nào khi trở lại làm việc sau cơn khủng hoảng coronavirus kết thúc?

Sinh viên tốt nghiệp năm 2020, bạn thế nào?

Bạn thấy thế nào về mức độ cơ hội sau những gì đại dịch gây ra cho các doanh nghiệp?

Thói quen trước và sau khi Lockdown

Những thói quen bạn đã thay đổi từ khi đại dịch bắt đầu là gì?

Toàn bộ các cuộc khảo sát đều tự nguyện và các câu trả lời sẽ được giữ bí mật.
Cuộc khảo sát sẽ chỉ sử dụng cho mục đích thống kê và chỉ báo cáo dưới dạng tổng hợp

Khi làm khảo sát, bạn đã đồng ý với điều khoản & điều kiện của chúng tôi.

 

Talent Management Solutions Suite

Experience a fully customised solution for Recruitment, Leadership, Training & Development, Sales & Customer Service, Retention & Engagement and more...