We deliver

HOTEL ENTERPRISE PERFORMANCE SOLUTIONS

A full suite of business operations & management solutions

You need industry-specific solutions that provide you with what you need when you need it—whether you work at a large global company, smaller chain, or independent hotel, we have something to offer your organisation.

350,000 phòng ốc khách sạn

Tổng số phòng của những khách sạn lớn hàng đầu được quản lý bởi Phần mềm của Infor

80+ quốc gia

Các khách sạn lớn nhất trên thế giới chọn TRG làm nhà cung cấp giải pháp của họ.

600+ hệ thống tích hợp

TRG đã tích hợp nhiều hệ thống CNTT khác nhau cho các khách sạn trên toàn thế giới.

Chúng tôi phục vụ ba giải pháp

Chúng tôi là đơn vị toàn cầu dẫn đầu trong ngành dịch vụ, đem đến các giải pháp công nghệ xuất sắc. Chúng tôi tin rằng khi có hệ thống IT phù hợp vận hành bên trong, các doanh nghiệp khách hàng của chúng tôi có thể tập trung toàn lực cho công việc kinh doanh.

F&B là lĩnh vực mới nhất trong danh mục sản phẩm của TRG. Chúng tôi là đơn vị nhượng quyền của chuỗi cafe PJ's coffee New Orleans và nhà máy chocolate Rocky Mountain. Học viện F&B của chúng tôi đào tạo, tư vấn, thực hiện các nghiên cứu & phát triển và đánh giá để tạo nên thành công  cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực F&B.

TRG IT Solutions Company

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Quản lý Tài chính, Quản lý hiệu suất doanh nghiệp (d/EPM), BI & Analytics, Quản lý bán lẻ, Dịch vụ quản lý Khách sạn.

TRG Talent Solution Provider

Quản lý hiệu suất và khai phóng tối đa tiềm năng nhân sự là phương thức để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Hãy xem cách chúng tôi giúp bạn.

Food and Beverage business of TRG brand

Chúng tôi là đơn vị nhượng quyền của chuỗi cafe PJ's coffee New Orleans và nhà máy chocolate Rocky Mountain. Học viện TRG F&B đào tạo, tư vấn, thực hiện các nghiên cứu & phát triển và đánh giá để tạo nên thành công  cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực F&B.

Khởi sự của TRG International

Rick Yvanovich bắt đầu gây dựng TRG International từ một phòng ăn vào năm 1994.

Bạn mong muốn có một sự nghiệp vững chắc?

We believe that people perform better if they match the job and the corporate culture of the organization. We have already had in mind what a good match looks like, so why not apply now and see whether or not you are the perfect match for us?

Các ngành công nghiệp

Dịch vụ Tài chính

Giải pháp của chúng tôi cải thiện hiệu quả hệ thống báo cáo kế toán của bạn.

Ngành Khách sạn

Đưa ra quyết định tài chính đúng đắn bất kể ở nơi đâu, thời gian nào trên bất kỳ mọi thiết bị.

Ngành sản xuất

Chuyển đổi quy trình sản xuất phức tạp thành một lợi thế cạnh tranh.

Communication

Giúp quản lý chuỗi hoạt động bảo trì cho các loại phần cứng.

Ngành bán lẻ

Quản lý toàn bộ quy trình bán lẻ từ mô hình cho đến khách hàng trong một giải pháp.

Ngành Giáo dục

Chúng ta có thể thấy ngành Giáo dục đang chuyển đổi hoàn toàn sang thời đại số.

Ngành Dầu khí

Chuyển đổi quy trình khai thác phức tạp thành một lợi thế cạnh tranh.

Ngành xây dựng

Các giải pháp giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và kiểm soát chi phí.

Khác

Chúng tôi cung cấp các giải pháp dễ sử dụng và mang tính thích nghi cao đối với tất cả các lĩnh vực kinh doanh của đối tác.

Bạn đang cần được tư vấn về việc kinh doanh trong lĩnh vực của mình?

Events and Webinars

Knowledge-oriented and interactive learning events.

Check out our calendar and take your pick on our upcoming events, webinars, forum and conventions.

Blog Posts

Our mission is to be your preferred partner providing solutions that work and we will make sure to guide your business to greatness every day.

Trang chủ 1

Key Factors that Contribute to Exceptional Leadership
Have you ever pondered upon the thought: “What makes a great leader?” Some of us are naturally born leaders, while others might not do as great.

By Rick Yvanovich, July 8, 2021

Trang chủ 2

Digital Transformation In a Business-As-UnUsual COVID-19 World
Digital transformation is not new. It has already started several years ago, way before the COVID-19 pandemic even occurred or the new normal sets in.

By Rick Yvanovich, June 2, 2021

Trang chủ 3

Fundamentals of Cloud | Public v Private, SaaS v Hosted, Multitenancy
No longer a novel technology, cloud is increasingly becoming the mainstay of the modern enterprise IT architecture. Nonetheless, navigating a myriad of cloud-related concepts can still prove challenging.

By Rick Yvanovich, June 1, 2021

Not sure which services suit your need?

We're ready to help, just drop us a message and we’ll come running!