Đồng tổ chức

Hợp tác tổ chức sự kiện cùng TRG

Events at TRG International
Events at TRG International

TRG hiện đang hợp tác với

TRG Talk hân hạnh được đồng hành cùng BBGV, AMCHAM, CIMA, IPMA Việt Nam. TRG cũng rất hoan nghênh bạn cộng tác với chúng.

TRG event partner
TRG event partner
TRG Event partner
TRG event partner

Bạn muốn hợp tác tổ chức sự kiện cùng TRG?

TRG rất vui mừng khi được hợp tác cùng bạn.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Như Quỳnh
Email: quynh.nguyen@trginternational.com
ĐT: +84 28 7309 3339 / +65 6549 7097

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series