Đăng ký nhận tin

Nhận ngay thông báo khi có thông tin về sự kiện TRG Talk mới nhất.

Events at TRG International
TRG Talk event series
TRG Talk last August 2019 at TRG's main office.

Thông tin đăng ký

Đừng bỏ lỡ những sự kiện, tin tức hấp dẫn nhất từ TRG.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Như Quỳnh
Email: quynh.nguyen@trginternational.com
ĐT: +84 28 7309 3339 / +65 6549 7097