Thuê địa điểm của TRG

TRG cung cấp địa điểm thích hợp cho bạn tổ chức sự kiện.

TRG Talk event series
TRG catering service
Hire meeting rooms at TRG

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

  • Thức ăn sẽ được phục vụ dựa trên số lượng khách (1 bánh/ loại/ khách)
  • Giá chưa bao gồm VAT (10%)

 

SỐ LƯỢNG ĐẢM BẢO

Nếu có bất kỳ thay đổi, vui lòng liên hệ với PJ’s Coffee ít nhất 2 ngày trước khi sự kiện diễn ra. Trong trường hợp số lượng khách hàng thực tế nhiều hơn dự tính, chúng tôi sẽ tính phí phụ thu. PJ’s Coffee vẫn sẽ tính đúng với báo giá nếu số lượng khách ít hơn dự tính.

THANH TOÁN

Thanh toán 50% giá trị hợp đồng 3 ngày trước khi diễn ra sự kiện. 50% còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt vào ngày diễn ra sự kiện hoặc 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc.

THÔNG TIN ĐẶT CHỖ

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series