Home » Inclusion and Diversity

TRG là một gia đình – và thành viên của gia đình chúng tôi đến từ 13 quốc gia khác nhau.

Chúng tôi tự hào về kỹ năng và chuyên môn của các thành viên đa chủng tộc đến từ Nigeria, Singapore, Kazakhstan và Úc. Khả năng dung hòa những nền văn hoá khác nhau, cùng nhắm đến một mục tiêu chung – giải quyết mọi khúc mắc của khách hàng một cách hiệu quả chính là điều khiến TRG khác biệt.

Amanda Dobson
Amanda Dobson
AUSTRALIA
Andrew Turton
Andrew Turton
UNITED KINGDOM
Eko Helmanza
Eko Helmanza
INDONESIA
sTran Thi Mai Phuong
Tran Thi Mai Phuong
Vietnam
Elaine Lim
Elaine Lim
MALAYSIA
Faiza Khan
Faiza Khan
PAKISTAN
Lucy Nyokabi Njuguna
Lucy N. Njuguna
Kenya
Mosheer Ibrahim
Mosheer Ibrahim
Egypt
scheng
Neo Cheng Yan
Singapore
Odunsi Rotimi Gbenga
Odunsi R. Gbenga
Nigeria
Rodney Dolot
Rodney Anniel
The Philippines
sStefan
Stefan H. Roesner
Germany
Timur Akhmetov
Timur Akhmetov
Kazakhstan