Giải Pháp TEBIS eBanking

Tiện ích thanh toán eBanking của SunSystems: 5 lý do bạn nên có Tebis

Sunsystems eBanking Payment Addon: Tebis is a software developed by TRG that performs automated accounting transactions functions. Apart from when creating a transaction in your accounting system, Tebis automates activities from extracting transaction details and sending payment notification to recipient to updating your transaction status. Considering you have a large number of transactions you want extracted from your accounting system or you want to send that important information to a pool of customers, these tasks could take a lot of efforts from you, causing a drawback for your business.

Sunsystems eBanking Payment Addon: Tebis là một phần mềm được phát triển bởi TRG thực hiện các chức năng giao dịch kế toán tự động. Không những tạo giao dịch trong hệ thống kế toán, Tebis còn tự động hóa các hoạt động trích xuất giao dịch chi tiết và gửi thông báo thanh toán cho người nhận để cập nhật trạng thái giao dịch của bạn. Ví như bạn có một số lượng lớn giao dịch mà bạn muốn trích xuất từ ​​hệ thống kế toán của mình hoặc bạn muốn gửi thông tin quan trọng đó đến một nhóm khách hàng, thì những công việc này có thể khiến bạn mất rất nhiều thời gian, công sức và gây ra hạn chế nhất định cho doanh nghiệp.

Thúc đẩy hiệu quả thanh toán eBanking

Tạo giao dịch eBanking

Hiện có rất nhiều ứng dụng có khả năng tạo giao dịch. Tuy vậy, việc tạo giao dịch là không đủ khi các giao dịch này được tạo và lưu trữ lộn xộn và dễ bị mất trong silo hoặc thiết bị khác nhau. Vậy nên, hãy tận hưởng ngay trải nghiệm hoàn toàn mới với cách mà Tebis tạo và quản lý các giao dịch của bạn.

Tự động trích xuất chi tiết giao dịch

Trên toàn cầu, có đến 69% người trưởng thành có tài khoản tại ngân hàng. Kết quả là các ngân hàng có lượng khách hàng lên đến hàng triệu. Mỗi ngày, một số lượng lớn khách hàng này thực hiện một vài cho đến hàng trăm giao dịch trên tài khoản của họ. Việc rút ra hàng loạt chi tiết giao dịch theo cách thủ công sẽ tốn thời gian, căng thẳng và thậm chí tốn kém. Với Tebis eBanking Payment Addon tiết kiệm chi phí và tự động hóa việc trích xuất các chi tiết giao dịch một cách dễ dàng.

Tự động điền và tải lên biểu mẫu

Tưởng tượng bạn có cần điền và tải lên hàng trăm đến hàng nghìn biểu mẫu mỗi ngày. Với Sunsystems eBanking Payment Addon - Tebis - Giúp bạn tiết kiệm thời gian thực hiện chuỗi hành động lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác một cách dễ dàng. Việc tự động hoá điền và tải lên biểu mẫu nay đã không còn khó khăn.

Gửi thông tin thanh toán đến khách hàng

Khách hàng của ngân hàng thực hiện hàng trăm giao dịch và hầu hết người nhận phải được thông báo về giao dịch đó, chẳng hạn như trong lĩnh vực ngân hàng. Bằng cách này, các ngân hàng có trách nhiệm giải trình và minh bạch với khách hàng của họ. Nay đã có Tebis gửi thông tin thanh toán đến người nhận nhanh chóng - tự động - cho dù có lượng giao dịch có lên đến hàng trăm.

Cập nhật tình trạng giao dịch

Việc cập nhật từng giao dịch diễn ra trên tài khoản của khách hàng là điều bắt buộc với mọi tổ chức kinh doanh, kể cả ngân hàng. Tebis cập nhật trạng thái giao dịch nhanh chóng và tự động cho phép duy trì tài khoản thích hợp.

 

Thêm thông tin về SunSystems

Không chắc dịch vụ nào phù hợp với nhu cầu của bạn?

TRG luôn sẵn sàng trợ giúp, chỉ cần gửi tin nhắn và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay!