[wpseo_breadcrumb]

Giải pháp cho Gắn kết nhân viên

Hãy đào tạo cho nhân viên đủ giỏi để họ có thể rời đi, và đối xử với họ đủ tốt để họ không muốn đi..” – Richard Branson 

Tổng quan về giải pháp

Giữ chân mọi người là một chủ đề với số lượng nghiên cứu ngày càng tăng, cao hơn 1,5 triệu kết quả trên Google và còn hơn thế nữa.

Hầu hết các công ty cần giữ chân nhân viên của họ, nhưng thực sự họ cần giữ chân nhân viên. Tác động của sự gắn kết của nhân viên. Từ khóa là đề xuất của TRG Talent trong trường hợp bạn cần tìm hiểu thêm về lợi ích của nhân viên tham gia.

Câu hỏi đặt ra là, Tôi có thể làm gì để cải thiện sự gắn kết và giữ chân nhân viên? TRG Talent có thể cung cấp cho bạn câu trả lời với trường hợp cụ thể của riêng bạn.

Looking for a complete solution?

We got you covered. Find out the solution to human resource issues in your organisation with Talent Management Solution.

Hỗ trợ của chúng tôi

advice-business-colleagues-1161465
Giữ chân nhân tài

 
Giữ chân nhân tài là một nỗ lực để duy trì môi trường làm việc hỗ trợ nhân viên hiện tại ở lại với công ty, từ đó giảm chi phí đáng kể trong tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới. TRG Talent có thể giúp công ty bạn đánh giá những yếu tố liên quan đến việc giữ chân nhân tài, như tinh thần nhóm, mối quan hệ với đồng nghiệp, sự thấu hiểu lẫn nhau, tinh thần trách nhiệm... nhằm tìm ra bất kỳ yếu tố rủi ro và cơ sở nào để công ty bạn xây dựng chiến lược giữ chân nhân tài hiệu quả nhất.

blond-hair-board-desk-1181534(1)
Xác định người kế nhiệm

 
Khi có sự gắn kết, nhân viên sẽ có xu hướng nỗ lực hết mình mỗi ngày để tự tạo động lực, đóng góp cho sự thành công của tổ chức và thể hiện một chuẩn mực đạo đức cao. Sự gắn kết của nhân viên phụ thuộc vào văn hóa làm việc, cơ cấu tổ chức, giá trị công ty và môi trường xã hội. TRG Talent có thể giúp tổ chức bạn sàng lọc nhân viên một cách hiệu quả và xác định những người cần được hỗ trợ và cuối cùng cải thiện sự gắn kết của họ.

adult-african-agenda-1089556(2)
Nhận thức lãnh đạo

 
Mỗi quá trình phát triển đều bắt đầu bằng nhận thức về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Do đó, điều quan trọng đối với nhà lãnh đạo là nâng cao nhận thức của họ trước khi bước vào con đường phát triển. TRG Talent cung cấp một giải pháp có hệ thống và khách quan để xác định nhu cầu phát triển của các nhà quản lý, giúp các tổ chức hỗ trợ có mục tiêu và cụ thể cho họ, đồng thời thu được lợi nhuận tối đa từ đầu tư phát triển. Giải pháp cũng có thể giúp các nhà lãnh đạo khám phá ra các vấn đề quản lý có thể dẫn đến tình trạng thiếu gắn kết, mất tinh thần và không hài lòng của nhân viên.

Request a DEMO

Seeing is believing! Complete this form to receive a DEMO for one of TRG Talent solutions and experience first-hand our innovative psychometric-driven products!