[wpseo_breadcrumb]

Giải pháp cho Sales & CS

Bán hàng thành công hay không là phụ thuộc vào thái độ của người bán hàng, chứ không phải thái độ của khách hàng tiềm năng.” – Tony Hsieh
Dịch vụ khách hàng không phải là một bộ phận. Nó phải là toàn bộ công ty.” – William Clement Stone

Tổng quan về giải pháp

Trong một thời gian dài, các kế hoạch tổ chức đã ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ và quy trình, và “bỏ quên” đầu tư vào con người. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các khoản đầu tư có tác động lớn nhất đến tất cả các khía cạnh của một tổ chức đều tập trung vào con người.

Và ai cũng biết rằng phòng Kinh doanh (Sales) và Dịch vụ khách hàng (CS) là 2 đội ngũ có tác động lớn nhất, cả tích cực và tiêu cực, đến sự tăng trưởng và lợi nhuận cuối cùng của tổ chức. Các giải pháp của chúng tôi sẽ giúp bạn xác định phương pháp đầu tư vào 2 nhóm này với lợi tức đầu tư cao nhất.

Looking for a complete solution?

We got you covered. Find out the solution to human resource issues in your organisation with Talent Management Solution.

Các vấn đề trong tổ chức

advice-business-colleagues-1161465
Đội ngũ Sales

 
Doanh số là huyết mạch của mọi tổ chức, và Sales cũng là bộ phận có tỷ lệ nghỉ việc cao nhất trong hầu hết mọi công ty. Xây dựng một đội ngũ bán hàng mạnh mẽ, tận tụy và gắn bó đã được công nhận là một thách thức đang tiếp diễn, nhưng lại được đầu tư và tập trung cực kỳ ít. Khi một nhân viên bán hàng rời đi, khách hàng và cơ hội tương lai sẽ rời đi với họ. Nhưng chúng tôi có thể giúp bạn! Các giải pháp TRG Talent sẽ giúp bạn giữ chân và thu hút những nhân viên bán hàng xuất sắc, đồng thời xác định tiềm năng bán hàng và vạch ra hướng phát triển cho mỗi người.

blond-hair-board-desk-1181534(1)
Đội ngũ CS

 
Trong những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn, không chỉ đối với sản phẩm hoặc dịch vụ họ mua, mà cả với chất lượng chăm sóc khách hàng của tổ chức đó.

Đây là lý do tại sao phần lớn các công ty đang nỗ lực không ngừng để xây dựng đội ngũ CS đáp ứng mong đợi của khách hàng và tăng lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu.

Request a DEMO

Seeing is believing! Complete this form to receive a DEMO for one of TRG Talent solutions and experience first-hand our innovative psychometric-driven products!