GR8 Full Spectrum

Dành cho công tác tuyển chọn, đào tạo hội nhập, quản lý tài năng và phát triển sự nghiệp

Thời gian: 45 phút Thời gian trung bình hoàn thành đánh giá
Loại đánh giá: Tự đánh giá Một người tự trả lời câu hỏi về bản thân mình.

Bao gồm:

Talent Assessment result report sample

Dùng cho đánh giá toàn diện về nhân viên

Assessment software for talent management

GPI's GR8 Full Spectrum hỗ trợ tổ chức của bạn trong việc xác định và phát triển các chương trình quản lý tài năng và nghề nghiệp.

GR8 Full Spectrum cung cấp một góc nhìn toàn diện về tiềm năng của ứng cử viên/nhân viên. Đánh giá này phân tích mọi thứ từ tính cách cho đến khả năng nhận thức và sở thích công việc. Xây dựng dựa trên lý thuyết Job Fit, bản đánh giá này sẽ so sánh giữa kết quả của ứng cử viên/nhân viên với yêu cầu của công việc nhằm đưa ra phần trăm phù hợp để dự đoán khả năng thành công.

GR8 Full Spectrum sẽ rất phù hợp với:

  • Lựa chọn ứng cử viên cho công việc phù hợp
  • Giữ chân nhân viên
  • Phát triển khả năng quản lý, kỹ năng và hành vi
  • Kế hoạch chiến lược cho người lao động
  • Chương trình làm quen và kế nhiệm
  • Phát triển huấn luyện và cá nhân
Dùng thử đánh giá

Cách tốt nhất để khám phá những gì TRG Talent có thể làm chính là trải nghiệm sản phẩm chúng tôi trong thực tế.


ASSESSMENT DIMENSIONS

Hành vi:

Sự tận tâm | Ổn định | Cởi mở với kinh nghiệm | Năng lượng | Tính khách quan | Khả năng thích nghi | Tính bền bỉ | Sự hướng ngoại | Sự đồng thuận

Sở thích nghề nghiệp:

Nghệ thuật | Xã hội | Truyền thống | Thực tế | Tìm tòi | Mạnh dạn

Nhận thức:

Làm việc với số | Làm việc với ngôn ngữ | Khả năng lập luận

Chúng tôi có một thư việc ấn tượng với hơn 100 những khía cạnh cho bài đánh giá có thể giúp nâng tầm bài đánh giá giúp hỗ trợ công ty bạn với một vài khả năng cụ thể và tầm nhìn khác biệt.

Hãy yêu cầu bản dùng thử để biết được cách chúng tôi đem đến cho bạn một góc nhìn toàn diện về ứng cử viên/ nhân viên của bạn.

Có sẵn các ngôn ngữ: Danish, English (UK, USA, Canada), French (France), Hungarian, Romanian, Spanish (Spain), Tiếng Việt 

Bộ giải pháp quản lý nhân tài

Trải nghiệm toàn bộ giải pháp cho Tuyển dụng, Lãnh đạo, Đào tạo và Phát triển, Sales & CS, Gắn kết nhân viên và hơn thế nữa...