[wpseo_breadcrumb]

Great People Inside

Great People Inside (GR8PI) empowers you to embrace the complete life cycle of employees and executives; from talent acquisition and onboarding to talent growth and development, employee assessment and performance management.

2 types of psychometric solutions:

Self-assessment TypeA person completes this type of assessment by rating himself/herself.
Survey TypeMany people will be asked to give feedback for an individual to complete a 360-degree survey.

Included in the following:

GR8 360°

Can be customised base on company competencies and requirements. This survey concept is gathering information and responses of subordinates, peers, direct managers, clients and partners in order to provide a full view of a manager.

GR8 Customised

Allows you to create a unique assessment through a simple choose-and-pick exercise in our library of 100+ dimensions. The GR8PI platform is so extensive that you will be impressed by the number of aspects we can measure.

GR8 Standard

Pre-selected assessments which have been effectively combined to address specific common issues. It consists of easy-to-use tools and processes to assess, select, manage, develop your employees.

GR8 Full Spectrum

GR8 Full Spectrum cung cấp cái nhìn toàn diện về tiềm năng của một ứng viên/nhân viên, đo lường mọi khía cạnh từ đặc điểm hành vi đến khả năng tư duy và sở thích nghề nghiệp.

GR8 Cognitive

Cung cấp cho các nhà tuyển dụng các chỉ số quan trọng để dự đoán khả năng và sự thoải mái của ứng viên khi làm việc với các con số, ngôn ngữ và suy luận theo yêu cầu công việc cụ thể.

GR8 Big5 Behaviours

GR8 Big5 Behaviors không chỉ giúp các tổ chức chọn đúng người cho đúng việc mà còn khám phá các đặc điểm tính cách giúp đạt hiệu suất cao.

GR8 Values

Cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các giá trị cốt lõi của nhân viên, rồi so sánh với các giá trị văn hóa của công ty bạn để xác định sự phù hợp.

GR8 Interests

Giúp công ty đo lường sở thích của nhân viên trong 6 đặc điểm chính của môi trường làm việc: Kinh doanh, Nghiên cứu, Nghệ thuật, Xã hội, Thực tế, Quy ước.

GR8 Sales

GR8 Sales giúp bạn chọn đúng nhân viên bán hàng bằng cách hiểu rõ phong cách làm việc và bán hàng của họ.

Customer Service

Giữ chân khách hàng trung thành bằng cách đánh giá hiệu quả các ứng viên cho vị trí dịch vụ khách hàng của bạn và dự đoán thành công của họ dựa trên các hành vi dịch vụ khách hàng đặc trưng.

GR8 Wellbeing

Giúp bạn xác định sức khỏe tinh thần của nhân viên, cùng với cách tăng mức độ hài lòng và hạnh phúc của họ để nâng cao tinh thần và sự cam kết trong công ty.

GR8 Managers

GR8 Manager là một lựa chọn tuyệt vời để bạn có thêm thông tin về tính hiệu quả và đặc điểm hành vi của người quản lý khi lãnh đạo người khác.