Tôi luôn cảm thấy hài lòng về sự hỗ trợ mà tôi nhận được từ đội ngũ hỗ trợ của TRG. Các bạn đã giúp tôi rất tốt và hướng dẫn tôi rõ ràng và bây giờ tôi đã làm theo khá tốt. Việc này đã tốn ít thời gian hơn vì các bạn đã am hiểu về sản phẩm vì thấ mà dễ dàng hiểu yêu cầu của tôi. Hãy luôn cố gắng như thế và cảm ơn các bạn một lần nữa.