[wpseo_breadcrumb]

TRG là một gia đình – và thành viên của gia đình chúng tôi đến từ 12 quốc gia khác nhau.

Chúng tôi tự hào về kỹ năng và chuyên môn của các thành viên đa chủng tộc đến từ Nigeria, Singapore, Kazakhstan và Úc. Khả năng dung hòa những nền văn hoá khác nhau, cùng nhắm đến một mục tiêu chung – giải quyết mọi khúc mắc của khách hàng một cách hiệu quả chính là điều khiến TRG khác biệt.

TRG CEO and Founder
Rick,
UNITED KINGDOM
Staff at TRG International
Elaine,
MALAYSIA
Staff at TRG International
Eko,
INDONESIA
staff at TRG International
Phuong,
Vietnam
Staff at TRG International
Eric,
The Philippines
Staff at TRG International
Lucy,
Kenya
staff at TRG International
Stefan,
Germany
staff at TRG International
Timur,
Kazakhstan
Staff at TRG International
Neo,
Singapore
Staff at TRG International
Faiza,
PAKISTAN
staffs at TRG International
Ahmed,
Egypt
Staff at TRG International
Oladapo,
Nigeria