Nghề nghiệp

Những chia sẻ của
nhân viên

Lắng nghe những chia sẻ của người trong cuộc để hiểu rõ vì sao họ lại tự hào khi là một “TRGer”.

Lợi ích và
đặc quyền

Chúng tôi tin rằng mỗi nhân viên đều là mắt xích, là thành tố quan trọng trong bộ máy của TRG. Mỗi nhân viên xứng đáng được hưởng chính sách lương thưởng cạnh tranh, bảo hiểm sức khỏe đầy đủ cùng với chế độ nghỉ dưỡng linh hoạt.

Cân bằng cuộc sống và công việc

Chế độ nghỉ dưỡng linh hoạt giúp bạn tập trung hoàn thành công việc mà không xao nhãng cuộc sống cá nhân.

Phát triển nghề nghiệp

Chúng tôi không ngừng đào tạo và phát triển ngày một tốt hơn nguồn nhân lực của mình.

Trách nhiệm
xã hội

Thông qua những hoạt động cộng đồng được tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức, TRG mong muốn nhân viên hiểu rõ trách nhiệm xã hội của cá nhân và doanh nghiệp.

Đa văn hóa

Bên cạnh những thách thức là cơ hội, môi trường đa văn hóa tại TRG tạo điều kiện cho bạn hội nhập với thế giới và phát triển.