Bạn mong muốn có một sự nghiệp vững chắc?

Không nghi ngờ gì nữa, TRG là dành cho bạn!

Tại TRG, chúng tôi tự hào là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phần mềm với sứ mệnh mang đến cho doanh nghiệp các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất.
Những giải pháp TRG cung cấp bao gồm: Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP), Quản lý Tài chính, Quản lý Hiệu suất Doanh nghiệp (d/EPM), BI & Analytics, Quản lý Bán lẻ, Quản lý Khách sạn và nhiều giải pháp khác.

TRG IT Vacancies

Career opportunity at TRG International

SunSystems Consultant
Full-time / Professional Services
 Worldwide

Career opportunity at TRG International

SunSystems Consultant - German Speaking
Full-time / Professional Services
 Worldwide

Tuyển Dụng 1
Working in PJ’s Coffee isn’t just a job, it’s an opportunity unlike any other. Here you will have the opportunity to work with coffee experts and experienced baristas. We have some of the most advanced equipment and the staff to teach you how to use it.
Bên cạnh những thách thức là cơ hội, môi trường đa văn hóa tại TRG tạo điều kiện cho bạn hội nhập với thế giới và phát triển.