Về chúng tôi

history-about-us-trg-international

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Năm 1994, tình hình kinh tế của London trở nên đình trệ. Ông Rick Yvanovich, lúc bấy giờ sống và làm việc tại British Petroleum tại Việt Nam đã hơn 4 năm, được yêu cầu quay trở về. Tuy nhiên, ông đã đưa ra một quyết định táo bạo là rút lui khỏi ngành dầu khí, trở thành một trong những doanh nhân nước ngoài đầu tiên được cấp phép cư trú tại Việt Nam và bắt đầu gây dựng TRG International.

trg-international-values

GIÁ TRỊ

Trong tất cả mọi việc mà TRG làm, chúng tôi luôn hỏi tại sao và luôn đề cao bốn giá trị cốt lõi bao gồm đam mê, hợp tác, chính trực và không ngừng cải tiến. Đây là câu trả lời cho tại sao và tầm ảnh hưởng của nó. Chúng tôi tự hỏi chúng tôi suy nghĩ như thế nào và làm cái gì. Chúng tôi luôn hỏi “Tại sao”

Overview 1
awards-about-us-trg-international-1

GIẢI THƯỞNG

Kể từ khi thành lập năm 1994, TRG International đã giúp hơn 1000 khách hang ở 80 quốc gia. Những đối tác, khách hang và cổ đông rộng lượng và được công nhận có thành tích kinh doanh cũng như là những hoạt động có ích cho cộng đồng.

Hoạt động cộng đồng.