Hoạt động bán lẻ nhìn chung là một trò chơi liên quan đến những con số: số lượng, kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc, tỷ lệ phần trăm, giá cả, v.v. Tuy nhiên, để có được con số cần thiết, nhà bán lẻ phải đảm bảo rằng họ có đúng những chuẩn đo tài chính để theo dõi hoạt động kinh doanh. Bộ phận tài chính, hay khối hậu cần, không thể làm ngơ sự quan trọng của giá trị tài chính đúng đắn.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.