Ngân sách như là hộp số của ô tô, nó không hoạt động một cách độc lập. Chức năng của nó là truyền lực kéo của động cơ đến bánh xe, từ đó người lái có thể điều khiên và chuyển hướng tới một địa điểm đã được xác định trước.

Nếu hộp sốđược thiết kế không dựa trên đặc tính của động cơ, ô tô sẽ không hoạt động và người lái sẽ không thể điều khiển. Tương tự, nếu ngân sách được thiết kế không dựa trên nguồn lực có sẵn và các chiến lược mà ngân sách đáng lẽ phải hỗ trợ, doanh nghiệp sẽ không thể kết nối chiến lược hoạt động với các ngân sách của họ.

 

Download (PDF, 1.59MB)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series