Giải pháo quản lý trong kinh doanh nhà hàng khách sạn
Hiện nay, ngành công nghiệp nhà hàng khách sạn nói chung và doanh nghiệp khách sạn nói riêng đang phải đối mặt với con đường gập ghềnh phía trước mà phải có được sự uyển chuyển nhất định mới vượt qua được, đặc biệt là về mặt tài chính. Trong khi đó, chi phí để cung cấp dịch vụ lại ngày một tăng. Hơn nữa, sự biến động trong mùa du lịch và tỷ lệ phòng trống buộc CFOs và Kế toán trưởng phải kiểm soát chi phí ngặt nghèo hơn.

 

http://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-1021006506-pdf/HSMAI_Infor_9ways_sponsored_research_English.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series