ban-hang-thanh-cong-hanh-vi-la-cot-loi

Phong cách bán hàng là tấm gương phản chiếu những hành vi cốt lõi của nhân viên bán hàng.
Nhiều nghiên cứu cho thấy nhân viên bán hàng xuất sắc là do được đào tạo hơn là thiên bẩm. Nhân viên bán hàng xuất sắc là người tuân thủ theo một chuỗi quy trình và học được cách thể hiện hành vi bán hàng chuẩn. Nhưng:

  • Làm thế nào để xác định những hành vi bán hàng chuẩn?
  • Làm thế nào để phát triển những hành vi đó?

Đăng ký để xem webinar recording


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series