3 chiến lược omnichannel nổi bật sau đây giúp nhà bán lẻ truyền thống tự tin cạnh tranh với các đối thủ thương mại điện tử (e-commerce). Các chiến lược này đã được triển khai bởi những tên tuổi lớn trong ngành bán lẻ toàn cầu và đem lại lợi ích to lớn cho cả các nhà bán lẻ cũng như người tiêu dùng.

 

cac-chien-luoc-omnichannel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series