Tại sao các nhà bán lẻ nên triển khai chiến lược bán lẻ đa kênh (omnichannel)? Đó là do ngày càng có nhiều khách hàng của họ trở thành “người tiêu dùng đa kênh”. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, hãy cùng khám phá một ví dụ tiêu biểu về hành vi mua sắm của một người tiêu dùng hiện đại.

 

nguoi-tieu-dung-va-omnichannel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series