Công ty nghiên cứu thị trường Gartner ước tính có khoảng 55% đến 75% các dự án ERP khi triển khai đều thất bại trong việc đáp ứng các mục tiêu ban đầu. Cho dù  dự án của bạn kéo dài vài tháng hay đến vài năm, hoặc chỉ là dự án nâng cấp hay thực hiện mới hoàn toàn, tình hình tài chính và văn hóa của toàn bộ tổ chức sẽ bị ảnh hưởng và đe dọa, và các chi phí liên quan nếu gặp thất bại sẽ là rất lớn. Deloitte đã nghiên cứu và đưa ra những thách thức liên quan đến con người mà các doanh nghiệp thường phải đối mặt ở từng giai đoạn khi triển khai ERP, cũng như các bước cụ thể mà bạn có thể làm để giảm thiểu những rủi ro này.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series