Từ lâu chúng ta đã biết nhân lực có khả năng cung cấp sức mạnh lớn nhất so với tất cả tài nguyên khác – để xây dựng lợi thế độc quyền để vươn lên đỉnh cao. Trong môi trường tài chính đa quốc gia, nhu cầu có được nhân viên kỹ năng tốt vẫn đang gia tăng chóng mặt. Tải về tài liệu đầy đủ của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách thức công nghệ cung cấp nền tảng vững chắc cho chiến lược tối ưu hóa nguồn nhân lực ngay hôm nay.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series