Trong vòng 50 năm qua, công nghệ số đã trở thành một nhân tố quan trọng thay đổi chiến lược của các nhà quản trị trong ngành bán lẻ. Điều này đã dẫn đến cuộc cách mạng của xu hướng bán lẻ đa kênh (Multi-channel retailing), hay còn được gọi là Omnichannel retail. Sự chuyển biến này tạo nên cơ hội lớn cho các nhà bán lẻ có thể tiếp cận với khách hàng tiềm năng của mình cũng như tăng cường trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng.

 Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series