Môi trường kinh doanh khó nắm bắt hiện nay đã để lại cho ngành sản xuất ô tô những rủi ro bất ngờ có thể hạ gục họ bất cứ lúc nào nếu doanh nghiệp không kịp thời uyển chuyển ứng phó. Tuy nhiên, bên cạnh rủi ro vẫn luôn có những cơ hội. Những xu hướng sản xuất và xây dựng mới đem đến cơ hội màu mỡ cho các doanh nghiệp. Nhưng xác định chiến lược nắm bắt cơ hội thành công là không hề dễ dàng.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series