Công nghệ không ngừng thay đổi. Làm chủ và đón đầu xu thế công nghệ trong việc ứng dụng hệ thống ERP là một bước đi khôn ngoan nằm trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Hiện nay, khi chọn lựa hệ thống ERP, doanh nghiệp cần xem xét nhiều yếu tố liên quan đến khả năng tích hợp hệ thống ERP trên điện toán đám mây (Cloud ERP) hay mạng xã hội doanh nghiệp (Social ERP) và những cơ hội/ thử thách khác để nâng cấp hệ thống ERP trong tương lai. 

Hãy tham dự webinar ERP: “Scaling for future expansions?” để giúp doanh nghiệp:

  • Cập nhật và đón đầu những xu hướng công nghệ mới về ERP
  • Gia tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường sản xuất thay đổi nhanh chóng
  • Tối ưu hóa được chi phí đầu tư vào dự án ERP

Điền thông tin vào form bên dưới để nghe webinar recording


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series