Việc lựa chọn một phần mềm ERP và đối tác triển khai ERP phù hợp là một trong những chìa khóa quan trọng để tối ưu hóa đầu tư vào hệ thống ERP. Nhưng như thế nào là một phần mềm ERP phù hợp? Tiêu chí nào để lựa chọn đối tác triển khai hệ thống tốt?

Đăng kí nghe Recording Webinar: SMART choosing the right ERP product and vendor để cập nhật thông tin từ chuyên gia Nguyễn Đông Hồ trong việc đánh giá và lựa chọn hệ thống ERP/ đối tác triển khai ERP phù hợp.Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series