Báo cáo thông minh (business intelligence) và sự thành thạo trong việc lập báo cáo là thực sự cần thiết để các cấp lãnh đạo có thể thu thập thông tin cần thiết trước khi đưa ra những quyết định chiến lược. Khi có quá nhiều điều phải lo lắng, việc tìm kiếm đối tác CNTT đúng đắn để hỗ trợ cho những nỗ lực của bạn là rất cần thiết. TRG International và InforTM chính là nhữngđối tác bạn tìm. Chúng tôi cung cấp những giải pháp kinh doanh đã được kiểm chứng, những giải pháp được xây dựng từ kinh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series