Thành lập năm 1978, với hơn 30 năm hoạt động, Retail Pro hỗ trợ cho rất nhiều doanh nghiệp bán lẻ, vận hành hiệu quả và đạt mục tiêu thu hồi vốn nhanh trong đầu tư công nghệ. Đây là một hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ giúp các doanh nghiệp trong việc quản lý các điểm bán hàng (POS), hoạt động cửa hàng, phân tích/lập kế hoạch mua hàng, quản lý khách hàng và quan hệ khách hàng hiệu quả.
Điền thông tin để tải tài liệu


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series