nghiên cứu Business Intelligence trong quản lý doanh nghiệp
Thấu hiểu kinh doanh (Business Intelligence-BI) không chỉ là một khuynh hướng đang thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp khắp mọi nơi. Đó là công nghê tiên tiến nhất giúp bạn quản lý và vận hành doanh nghiệp của mình một cách có hiệu quả nhất thông qua hệ thống xử lý dữ liệu thô thành thông tin chất lượng cao.

 

http://cdn2.hubspot.net/hub/125873/file-601688774-pdf/Events/BI_12Mar2014/BI_Event_26_Mar_2014-slides.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Receive notifications

Get alerted on our upcoming TRG talk, events news and updates.

Note: * previously Cloud Enablement Series